احسان به والدین از دیدگاه فقه

نویسنده

چکیده

مهم­ترین اصل اخلاقی در مکتب اسلام، احترام به پدر و مادر است.در آیات و روایات، تأکید بسیاری در این مورد شده­ است، به طوری که بعد از توحید و یکتاپرستی، احسان به والدین را مطرح می­کنند. این مقاله، احسان به والدین را از دیدگاه فقها بررسی کرده و در صدد پاسخ­گویی به این سوال است که حکم احسان به والدین چیست؟ نتایج به دست آمده نشان می­دهد که حرمت عقوق والدین و وجوب احسان، به مقدار عدم صدق عقوق است. احسان، عنوان عام است و همه اموری را که احسان در مورد آنها صدق می‌کند، شامل می‌شود. احسان، نسبت به والدین عام است و شامل مسلمان و غیر مسلمان، زمان حیات و بعد از فوت، امور مالی، عاطفی و اخلاقی می­شود.

کلیدواژه‌ها