درباره نشریه

نشریه تخصصی پژوهش های فقهی زنان و خانواده در تاریخ 1398/5/14 به شماره ثبت 85543 مجوز انتشار از وزارات ارشاد اسلامی دریافت کرد.