مبانی فقهی ارتباط فرزندان با پدر و مادر

نویسندگان

چکیده

ارتباط فرزندان با پدر و مادر از مهمترین جنبه­های ارتباط اجتماعی است. پژوهش حاضر، محورهای اصلى ارتباط فرزندان با والدین با استناد به منابع فقهی کتاب، سنت، روایات و عقل را تبیین می­کند. با بیان احکام فقهی برگرفته از این مبانی می­توان برای گسترش و نهادینه­کردن ارزش­های اصیل دینی در ارتباطات خانوادگی و برطرف­کردن معضلات و آسیب­های موجود در خانواده گام برداشت. مبانی اسلام برای تنظیم رابطه فرزندان با پدر و مادر با محوریت احسان به والدین و اطاعت از آنان ترسیم شده است. احسان در حال حیات شامل: احترام، ادب، مشورت، مراقبت در کهنسالی، رفع حوائج ضروری و وجوب نفقه است.  احسان بعد از مرگ شامل: انجام قضای نماز و روزه و حج و ادای دین و بدهکاری و وصیت والدین است. وجوب اطاعت از پدر و مادر، مقید  به عدم مخالفت با شرع است.

کلیدواژه‌ها