تاثیر همسان‌همسری در ازدواج سالم و پایدار ازدیدگاه قرآن و روایات

نویسنده

چکیده

خداوند متعال یکی از راه­ها را برای رسیدن به سلامت و آرامش روانی، ازدواج قرار داده است. برای هرچه بیشتر شدن این سکونت و آرامش، لازم است تشابه و سنخیت بین دختر و پسر که در تعالیم اسلامی از آن تعبیر به هم­کفوی شده است، وجود داشته باشد. مسئله هم­کفوی به معنای همتایی دختر و پسر در اسلام، ایمان و اخلاق از مسائل مهم حقوق خانواده در اسلام است. از منظر آیات و روایات مهمترین معیار برای درنظرگرفتن تشابه و سنخیت همانندی در ایمان و اخلاق بیان شده است. در پژوهش حاضر با تبیین اهمیت هم­کفوی در ازدواج به مهمترین مصادیق همتایی در آیات و روایات اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها